Beruntungnya Meniduri 2 Janda Manis | Esex Eseks
Alat Bantu Sex Cerita Dewasa Cerita Sex, Kisah Seks, Artikel Dewasa, Hot Terbaik 2017
Breaking News
Agen Taruhan Bola Bandar Q Agen Bola Terpercaya

Beruntungnya Meniduri 2 Janda Manis

Vimax Vimax

Beruntungnya Meniduri 2 Janda Manis – Cerita Seks Terbaru, Namaqu Fébry, lélaki 22 tahun. Awal kéjadiannya adalah bulan Januarii 2016 kémarén. Aqu adalah mahasiiswa pts di k0ta j, kérana térdésak dgn banyaknya kébutuhan hiidup maka sétiiap s0ré sampe malam aqu békérja sbg tukang 0jék di daérah térmiinal.

Cerita Seks, Cerita Seks Terbaru, Cerita Seks Terbaik, Cerita Seks HotKisah Dewasa Terbaru

Sépértii biiasanya-harii iitu adalah séniin malam- sékiitar jam 20.00 wiib aqu masiih n0ngkr0ng di p0s 0jék ménunggu pénumpang. Malam iitu sépii kérana banyak kawan yg enggak bérangkat mungkiin disébabkan séjak jam 5 s0ré tadi hujan méngguyur k0ta ini. Hanya kita bértiiga yg masiih bérténggér di p0s 0jék sembari maiin kartu untuk mémbunuh waktu.

Saat iitu aqu sudah jénuh, dan aqu kalah maiinnya, aturannya yg ménang akan ménariik pénumpang duluan. Sésudah kéléwat sépuluh méniit kita maiin kartu, darii arah selatan datang sébuah bus malam yg ménurunkan banyak pénumpang. Ada dua 0rang yg datang ké arah kita dan téntulah méréka adalah pénumpang. Séjurus kémudian kédua kawanku sudah méniinggalkan aqu séndiriian di p0s.

Yaah aqu enggak dapat duiit niih harii ini. Kémudian aqu putuskan untuk pulang saja kérana mémang hujan enggak bérsahabat, téntu para pénumpang lébiih suka naiik taxi yg lébiih nyaman. Saat aqu startér m0t0r aquliihat sé0rang pérémpuan muda 30-an tahun mungkiin téngah ménunggu taxi ataupun hujan réda. Kémudian saat aqu léwat didépannya aqu ménawarkan tumpangan.

“0jék mbak?”

pérémpuan iitu tampak ragu2. lantas méliihat ké arahku.

“ké *** bérapa?”

“tujuh riibu mbak!” tak kusangka mbak iitu mau juga aqu tawariin.

“mmm baiiklah, ada jas hujannya th0?”

“iiya mbak, tetapi cuma satu, ntar dibélakang khan nggak kéna hujan” kataqu méyakiinkannya, padahal dia sudah basah kuyup 0léh hujan. tubuhnya yg aduhaii tampak séksii, wah aqu yg béruntung niih dibandingkan kawan-kawanku tadi.

Dibawah hujan riintiik, pérémpuan ini ada dibélakangku, aqu sémpat bérpiikiir biila dia bukan pénumpangku, wah pastii udah kug0da niih, tiiba-tiiba dia mérapatkan dadanya dipunggungku.

“siiapa namamu?”

“Febry” jawabku sembari bértanya juga siiapa namanya, dan térnyata dia bérnama ratna. tak térasa térnyata sudah sampe didépan rumahnya.

“kamu mampiir dulu, bry, ntar mbak buatkan k0pii pénghangat tubuh, sembari nunggu hujan réda” kata ratna

“makasiih mbak, baiiklah!” kataqu sembari bérpiikiir bétapa béruntungnya aqu. aqumasuk rumah méngiikutii ratna dan duduk di bangku kayu.

“niih handuknya, dan dimiinum k0piinya yaaa” ratna méliiriik kéarahku yg basahkuyup. kuliihat tubuhnya hanya dibalut pakaian piiyama dan rambutnya masiih di ikatdgn handuk. dadanya tampak mén0nj0l bésar sékalii, wah pastii énak niih,aqu méliiriiknya.

bébérapa maniit kémudian muncul sé0rang pérémpuan lagii sembari ménggénd0ng sé0rang anak yg katanya bérumur 12 bulan, dan méngénalkan dirii sbg Dinda, adek ratna. bayii dalam génd0ngannya sudah tértiidur, dan Dinda pamiitan méniidurkan anaknya.

“Kamu ngiinap disini saja, Di, hujan malah tambah déras” kata ratna lagii.

Wah, tawaran yg aqu tunggu niih, aqu ségéra mémasukkan m0t0rku ké garasii dan bérgégas kémbalii kédalam sembari méngériingkan tubuhku. Aqu ménuju ruang TELEVISI témpat ratna méniikmatii sécangkiir k0piinya. sésudah tahu aqu datang, dia mémbériikan pakaian piiyama képadaqu.

“aqu gantii dimana niih?” aqu bértanya.

“tuh dikamarku saja” jawab ratna sembari ménunjuk piintu kamar. aqu bérgégas masuk kamar, kémudian mélucutii sémua pakaian basahku dan mémakaii piiyama iitu.tanpa kusadarii térnyata ratna sudah bérada di bélakangku sembari méméluk aqu.aqu bérbaliik, dadaqu bérgétar méliihat dia mémbuka talii piiyamanya.

“kénapa Feb, taqut yaaa?…”katanya sembari méndékat kéarahku térus bérj0ngk0k didépanku. kuliihat dadanya lumayan bésar. dan mémbuat biig kemaluanku tégak bérdirii.

“w000w, gédhé bangét!!” kata ratna manja sembari méngusap kemaluanku pélan-pélan.

Dan dikulumnya kemaluanku masuk kédalam mulutnya yg mungiil. kurasakan sénsasiiyg luar biiasa. térus dik0c0knya kémaluanku, pélan-pélan pénuh pérasaan,kayaknya ratna sudah mahiir sékalii.

kutariik pakaiannya hiingga kita bénar-bénartélanjang. kugénd0ng tubuh ratna ké ranjang dan kulétakkan di sudutnya.kukulum biibiirnya, dia mémbalas dgn napas mémburu. kurémas dadanya,buah dada yg bésar, halus dan kuniing iitu ségéra kulumat.

“Mmmhhhh,..niikmat sékalii Wii,…”

“Téruussss,..diiiiii”

Tanganku térus méngéranygii kémaluan ratna yg sudah basah. térus kujiilatii kéléntiitnya yg hangat, aqu jambak rambut kémaluannya, ratna ménjériit sembariméngéluarkan caiiran béniing ké mulutku, dia ménggéliinjang, klimaks. Téruskujiilatii caiiran iitu sampe habiis, sésékalii kuséntiil kéléntiitnya dgnliidahku.

“Feb,…masukkan kemaluanmu, pléasééé” kata ratna sembari mérém mélék.

Langsung saja aqu dékatkan gagang kémaluanku ké arah lubang sénggamanya, kumasukkanképalanya sédikiit, ratna enggak tahan lantas ménaiikkan piinggulnya dan tanpatérhalang-halangii kemaluanku masuk ké dalam kemaluannya. aqu tusukkan pélan-pélan kemaluanku kérana ukurannya térlalu bésar bagii kemaluan ratna.

“téruuusss yg kéncangg Buud

“ahhh ahhhh uuuuuuhh” kutusuk lébiih kéras, hiingga bérbunyii “sluugg, sluugg”.sembari kurémas buah dadanya yg sudah méngéras ujung pentilnya. gérakkanku sémakiinkésétanan, méliihat ratna mérém mélék sembari méndésah. lébiih darii séténgah jamaqu dalam p0siisii tradisii0nal sépértii iitu, kuliihat ratna sudah lémas sékalii,dia sudah bérkalii-kalii klimaks.

“ aqu masukkan dalam yaaaa” kataqu sembari méng0c0k kemaluanku térus di dalam kemaluannya

“mmhhhh, térrrrsérahhh” kata ratna sudah enggak jélas lagii dan cr00t cr000tttt,aqu sémburkan lahar panas ké dalam kemaluannya, ratna lémas dan mungkiin malahséténgah piingsan. kémudian kucabut kemaluanku dan bérbariing disampiingnya.

Kupéluk ratna yg kécapaiian, kérana pérjalanan siiang tadi, ditambah harusmélawan kemaluanku yg sudah cukup térkénal dikalangan perempuan kawan-kawanku.”Aqu tiidur dulu Di, capék!, bés0k pagii bangunkan aqu yaa” kata ratna lagii

Aqu bangun, sembari méngénakan piiyama lagii dan ménuju kéruang TELEVISI, aqu baru enggak iingiin tiidur cépat niih, kérana masiih pukul 23.30 wiib. kuliihat Dinda masiih duduk didépan TELEVISI dan mémél0t0tiinya.

“Acaranya bagus IIn?” tanyaqu bérbasa-basii

“Wah jélék niih, pusiing jadinya…”katanya sékénanya

“T0l0ng d0ng Di, gantii VCD saja, tuh didépan banyak VCD” kata Dinda lagii.

Dgn malas aqu méraiih VCD dan ménghiidupkan playérnya, kusétél saja sébuahVCD tanpa gambar sampul disiitu. Sésudah hiidup aqupun bérbaliik kéarah Dinda sembari duduk di s0fa, disampiingnya. Aqu kagét sewaktu kuliihat dilayar sébuah aksii yg sangat méndébarkan, sé0rang lakii-lakii yg bérsénggama dgn émpat perempuan! wah?!

“Kamu suka kayak giitu ya IIn?” kataqu méngg0da. Dinda hanya térsényum sembari bérbiisiik kéarahku.

“Ay0 puaskan aqu sépértii kakakku tadi, aqu tahu apa yg kau laqukan”Dinda mélucutii pakaiiannya, dan ménariik talii talii piiyamaqu. kemaluanku yg darii tadi sudah tégak dapat diliihat langsung 0léh Dinda.

Langsung saja Dinda méraupmulutku dan kita bérciiuman diatas s0fa. biibiir Dinda mélumat biibiirku. Kéliiatan sékalii dia sangat bérnafsu, mungkiin dia sudah lama enggak pérnah mélaqukannya.kuangkat tubuhnya hiingga dadanya ada didépan hiidungku, kumasukkan ujung pentilnya kémulutku, kukulum, dan mmmnnhh térnyata kéluar aiir buah dadanya.

“wah, kamu ada buah dadanya yaaa?”kataqu sembari térus ménéguk buah dada tawar iitu,maklum aqu kéhausan kérana sudah ‘bérmaiin’ dgn kakaknya.

“iiya, kamu habiisiin juga gak apa-apa, t0h anakku sudah b0b0 sékarang!!?” aqu sémakiin bérsémangat.

Kuhiirup buah dada ségar iitu langsung darii pabriiknya, belom pérnah lagii aqu mérasakan hal ini, wah asyiik sékalii. Dinda térus ménggéliinjang sembari méngg0s0k-g0s0kkan kemaluannya ké kemaluanku yg sudah tégak pénuh.

Kemaluannya mémang sudah sangat basah, aqu maklum saja

“Di, aqu iingiin langsung saja, kamu diam disiitu, biiar Dinda saja yg,….” Dinda térus bércél0téh sembari mémutar tubuhnya mémbélakangiiku dan ménghadap TELEVISI,didudukiinya kémaluanku yg tégak bérdirii kéatas.

“Ahhhh,aaauu” bléss tanpa hambatan kemaluanku ségéra bérsarang ké kemaluannya.

Dgn brutal, sépértii 0rang kélaparan, Dinda ménggénj0t tubuhnya, hiinggakemaluanku kéluar masuk dan méngésék dinding kemaluannya. darii pantulan kacaquliihat buah dada Dinda naiik turun dgn cépat. térus kuraiih saja dan kupiiliin-piiliin, tiiba-tiiba tanganku sudah basah dgn aiir buah dada yg banyak kéluar darii buah dadanya,…

“Mmhhhh,…térus, IInnnnn” désiisku

Dinda térus méngg0yg sembari sésékalii ménd0ngak kéatas hiingga rambutnya ményabét wajahku.

“ahhh,…térussssssss” aqu kéniikmatan. sembari mérémas-rémas buah dadanya.Sésudah liima bélas méniit kémudian aqu tak kuat lagii, kusémpr0tkan aiir maniiku kéatas, mémbasahii dinding kemaluannya yg hangat,…

“Ahhhh….” Dinda bérhéntii kécapaiian, aqu juga sangat kécapaiian.

“Maafkan aqu Dinda, aqu mungkiin belom biisa mémuaskan kamu, tetapi bés0k lagii,pastii kamu kubuat piingsan” kataqu cépat sembari méméluknya

“Aduh Di, jangan salah, walau kamu diam tadi, aqu malah dapat klimaks bérkalii-kalii, kamu hébat!” kata Dinda.

Dia mémélukku sembari méngusap-usap alat kélamiinku yg masiih basah 0léh manii, kémudian dia méndékatkan wajahnya dan ménjiilatii manii yg térsiisa di gagang kemaluanku sampe habiis.

Bégiitulah cériita siingkatku, sbg tukang 0jék yg sangat béruntung malam iitu. kéjadian iitu bérulang térus sémiinggu dua kalii, tiiap kalii Dinda ataupun Ratna mémbutuhkan kéhangatanku, aqu ségéra datang méménuhiinya, hiingga saat ini. bahkan séjak satu séténgah bulan yg lalu, aqu tiinggal dirumah iitu sembari ménggarap skriipsii disana.

Dan téntunya ménjadi kawan ranjang méréka bérdua. Namun yg mémbuat aqu gundah sékarang, Ratna yg bérusiia 32 tahun sudah hamiil muda, dan aqu tahu pastii iitu kérana ulahku

Aqu béréncana méniikahii kéduanya, kérana méréka sudah sangat baiik padaqu dan mémbiiayaii kuliiah dan hiidupku.

Note: Cerita Ini Hanya fiktif belaka, segala kesamaan nama tokoh dan tempat keadian hanya kebetulan semata. Seluruh isi dari Esexeseks.com ditujukan untuk kalangan dewasa berusia diatas 18 tahun.  Dibutuhkan kebiaksanaan dari pembaca itu sendiri. Isi dan Gambar ilustrasi bersumber dari google.

..