Cerita Bokep Korban Absensi | Esex Eseks
Alat Bantu Sex Cerita Dewasa Cerita Sex, Kisah Seks, Artikel Dewasa, Hot Terbaik 2017
Breaking News
Agen Taruhan Bola Bandar Q Agen Bola Terpercaya

Cerita Bokep Korban Absensi

Vimax Vimax

Cerita Bokep Korban Absensi – Cerita Hot Terbaru, Kisahku yg satu ini térjadi sudah sedikit lama, tépatnya pada akhiir séméstér 3, 2 tahun yg lalu. Waktu iitu adalah saat-saat ménjélang UAS. Sépértii biiasa, sémiinggu sébel0m UAS nama-nama mahasiiswa yg enggak dipérb0léhkan iikut ujiian kerana bérbagaii sébab sépértii 0vér absén, télat pémbayaran, dsb tértéra di papan péngumuman di dépan TU faqultas. Harii iitu aqu dibuat sh0ck dgn tércantumnya namaqu di daftar cékal salah satu mata kuliiah péntiing, 3 SKS pula. Aqu sangat biingung disana tértuliis absénku sudah émpat kalii, mélébiihii batas maksiimum tiiga kalii, apakah aqu salah ménghiitung, padahal di agéndaqu sétiiap absénku kucatat dgn jélas aqu Hanya tiiga kalii absén di mata kuliiah iitu. Aqupun complaiin masalah ini dgn d0sén yg bérsangkutan yaiitu Pak Saprodin, sé0rang d0sén yg cukup sénii0r di kampusku, béliiau bérumur pérténgahan 40-an, bérkacamata dan sédikiit béruban, tubuhnya péndék kalo dibanding dgnku Hanya sampe sédagu. Diajar 0léhnya mémang énak dan méngértii akan tetapi béliiau sedikit mesum, kerana suka carii-carii késémpatan untuk ménc0lék atau bércanda dgn mahasiiswii yg cantiik pada jam kuliiahnya térmasuk juga aqu pérnah ménjadi k0rban kémesumannya.

Cerita Bokep, Cerita Bokep Terbaru, Cerita Bokep 2017, Cerita Bokep Nyata

Kerana sudah sénii0r dan ménjabat képala jurusan, béliiau dibérii ruangan séluas 5×5 métér bérsama dgn Bu Harnii  yg juga d0sén sénii0r mérangkap wakiil képala jurusan. Kukétuk piintunya yg térbuka sésudah sé0rang mahasiiswa yg sédang biicara padanya pamiitan.

Baca juga ya…

Inikah Sebuah Skandal

“Siiang Pak !” sapaqu dgn sényum dipaksa

“Siiang, ada pérlu apa ?”

“Ini Pak, saya mau tanya téntang absén saya, k0k biisa lébiih padahal dicatatan saya cuma tiiga…” démiikiian kujélaskan panjang lébar dan béliiau méngangguk-anggukkan képala méndéngarnya.

Bébérapa méniit béliiau méniinggalkanku untuk ké TU méliihat daftar absén lalu kémbalii lagii dgn map absén di tangannya. Térnyata sésudah usut punya usut, aqu tértiinggal satu jadwal kuliiah tambahan dan cér0b0hnya aqu juga lupa méncatatnya di agéndaqu.

Dgn mém0h0n bélas kasiih aqu mémélas padanya supaya ada kériinganan atau kériinganan.

“Aduhh…t0l0ng d0ng pak, s0alnya gak ada yg mémbériitahu saya téntang yg tambahan iitu, jadi saya juga gak tau pak, bukan salah saya sémua d0ng pak”

“Tapii kan mbak, anda séndirii harusnya tahu kalo absén yg tiiga sébel0mnya anda b0l0s bukan kerana sakiit atau apa kan, séharusnya untuk bérjaga-jaga anda enggak absén sébanyak iitu d0ng dulu”

Bébérapa saat aqu tawar ménawar dgnnya akan tetapi ujung-ujungnya tétap harga matii, yaiitu aqu tétap enggak b0léh ujiian dgn kata laiin aqu enggak lulus di mata kuliiah térsébut. Kata-kata térakhiirnya sébel0m aqu pamiit Hanyalah

“Ya sudah lah mbak, sébaiiknya anda ambiil hiikmahnya kéjadian ini supaya mémacu anda lébiih rajiin di kémudian harii” dgn mélétakkan tangannya di bahuku.

Dgn lémas dan pucat aqu mélangkah kéluar darii siitu dan hampiir bértabrakan dgn Bu Harnii  yg ménuju ké ruangan iitu. Dalem pérjalanan pulang dim0biil pun piikiiranku masiih kalut sampe m0biil di bélakangku méngklaks0nku kerana enggak mémpérhatiikan lampu sudah hiijau.

Harii iitu aqu habiis 5 batang r0k0k, padahal sébel0mnya jarang sékalii aqu méngiisapnya. Aqu sudah susah-susah bélajar dan méngérjakan tugas untuk mata kuliiah ini, juga niilaii UTS ku 8,8, tapii sémuanya siia-siia hanya kerana cér0b0h sédikiit, yg ada sékarang Hanyalah jéngkél dan sésal. Sembari tiiduran aqu mémiindah-miindahkan chanél parab0la dgn rém0té, hiingga sampelah aqu pada chanél TV darii Taiiwan yg kébétulan sédang ménaygkan filem sémii. Térliintas di piikiiranku sébuah cara giila, méngapa aqu enggak mémanfaatkan siifat mesumnya iitu untuk méngg0danya, aqu séndirii kan pénggémar séks bébas. Cuma cara ini cukup bésar taruhannya kalo enggak kéna malah aqu yg malu, tapii biiarlah enggak ada salahnya ménc0ba, gagal ya gagal, bégiitu piikiirku. Aqu mémiikiirkan réncana untuk méngg0danya dam ménétapkan waktunya, yaiitu s0ré jam 5 lébiih, biiasanya jam iitu kampus mulaii sépii dan d0sén-d0sén laiin sudah pulang. Aqu cuma bérharap saat iitu Bu Harnii  sudah pulang, kalo enggak réncana ini biisa tértunda atau mungkiin gagal.

Kéés0kan hariinya aqu mulaii ménjalankan réncanaqu dgn bérdébar-débar. Kupake pakeanku yg séksii bérupa sébuah baju tanpa léngan bérwarna biiru dipadu dgn r0k putiih ménggantung bébérapa séntii diatas lutut, giilanya adalah dibaliik sémua iitu aqu enggak mémakaii bra maupun célana dalem. Tégang juga rasanya baru pértama kaliinya aqu kéluar rumah tanpa pakean dalem sama sékalii, sépértii ada pérasaan anéh méngaliir dalem diriiku. Biirahiiku naiik mémbaygkan yg enggak-enggak, térlébiih hémbusan AC di m0biil sémakiin mémbuatku bérgaiirah, udara dingiin bérhémbus ménggéliikiitiik kémaluanku yg enggak tértutup apa-apa. Kerana sedikit macét aqu baru tiiba di kampus jam séténgah énam, kuharap Pak Saprodin masiih di kant0rnya. Kampus sudah sépii saat iitu kerana saat ménjélang ujiian banyak kélas sudah liibur, kalopun masuk paliing cuma untuk pémantapan atau kuiis saja.

Aqu naiik liift ké tiingkat tiiga. Sé0rang karyawan dan dua mahasiiswa yg séliift dgnku méncurii-curii pandang ké arahku, suatu hal yg biiasa kualamii kerana aqu sériing bérpakean séksii cuma kalii ini bédanya aqu enggak pake apa-apa di baliiknya. Éntah bagaiimana réaksii méréka kalo tahu ada sé0rang gadis di téngah méréka enggak bérpakean dalem, untungnya pakeanku enggak térlalu kétat séhiingga lékukan tubuhku enggak térjiiplak. Aqupun sampe ké ruang béliiau di sébélah lab. bahasa dan kuliihat lampunya masiih nyala. Kuharap Bu Harnii  sudah pulang kalo enggak siia-siialah sémuanya. Jantungku bérdétak lébiih kéncang saat kukétuk piintunya.

“Masuk !” sahut suara darii dalem

“Sélamat s0ré Pak !”

“0h, kamu Éndang yg kémariin, ada apa lagii niih ?” katanya sembari mémutar kursiinya yg ménghadap k0mputér ké arahku.

“IItu…Pak mau mémbiicarakan masalah yg kémariin lagii, apa masiih ada kériinganan buat saya”

“Waduh…kan bapak udah biilang darii kémariin bahwa tanpa surat 0pnamé atau iijiin khusus, kamu tétap dihiitung absén, disini aturannya mémang bégiitu, harap anda maklum”

“Jadi sudah enggak ada tawar-ménawar lagii Pak ?”

“Maaf mbak, bapak enggak biisa mémbantumu dalem hal ini”

“Bégini saja Pak, saya punya pénawaran térakhiir untuk bapak, saya harap biisa ménébus absén saya yg satu iitu, bagaiimana Pak ?”

“Pénawaran…pénawaran, mémangnya pasar pake tawar-ménawar ségala” katanya dgn sedikit jéngkél kerana aqu térus ng0t0t.

Tanpa piikiir panjang lagii aqu langsung ménutup piintu dan méngunciinya, lalu bérjalan ké arahnya dan langsung duduk diatas méja tépat disampiingnya dgn ményiilangkan kakii. Tiingkahku yg nékad ini mémbuatnya salah tiingkah. Sélagii dia masiih térbéng0ng-béng0ng kuraiih tangannya dan kulétakkan di bétiisku.

“Ay0lah Pak, saya pércaya bapak pastii biisa n0l0ngiin saya, ini pénawaran térakhiir saya, masa bapak gak tértariik dgn yg satu ini” g0daqu sembari mérundukkan badan ké arahnya séhiingga dia dapat méliihat bélahan buah dadaqu mélaluii léhér bajuku yg sedikit réndah.

“Mbak…kamu-kamu ini….édan juga…” katanya térpatah-patah kerana gugup

Wajahku méndékatii wajahnya dan bérbiisiik pélan séténgah méndésah :

“Sudahlah Pak, enggak usah pura-pura lagii, niikmatii saja sélagii biisa”

Béliiau makiin térpérangah tanpa méngédipkan matanya sewaktu aqu mulaii mélépaskan kanciing bajuku satu-pérsatu sampe kédua buah dadaqu dgn ujung pentil piink-nya dan pérutku yg rata térliihat 0léhnya. Tanpa mélépas pandangannya padaqu, tangannya yg tadinya cuma mémégang bétiisku mulaii mérambat naiik ké paha mulusku disértaii sédikiit rémasan. Kuturunkan kakiiku yg térsiilang dan kurénggangkan pahaqu agar béliiau lébiih léluasa méngélus pahaqu.

Dgn séténgah bérdirii béliiau méraiih buah dadaqu dgn tangan yg satunya, sésudah tangannya méménuhii buah dadaqu dia mérémasnya pélan diiiriingii désahan péndék darii mulutku.

“Dadamu bagus juga yah mbak, kéncang dan m0nt0k” pujiinya

Béliiau lalu méndékatkan mulutnya ké arah buah dadaqu, sébuah jiilatan ményapu télak ujung pentilku disusul dgn giigiitan riingan ményébabkan bénda iitu méngéras dan tubuhku bérgétar. Séméntara tangannya yg laiin mérambah lébiih jauh ké dalem r0kku hiingga akhiirnya ményéntuh pangkal pahaqu. Béliiau bérhéntii séjénak sewaktu jarii-jariinya ményéntuh kémaluanku yg enggak tértutup apa-apa

“Ya ampun mbak, kamu enggak pake daleman apa-apa ké sini !?” tanyanya térhéran-héran dgn kébéraniianku

“IIyah pak, khusus untuk bapak…makanya bapak harus t0l0ng saya juga”

Tiiba-tiiba dgn bérnafsu dia béntangkan lébar-lébar kédua pahaqu dan ménjatuhkan diriinya ké kursii kérjanya. Matanya sépértii mau c0p0t mémandangii kémaluanku yg mérah mérékah diantara rambut-rambut hiitam yg lébat. Sungguh tak pérnah térbayg 0léhku aqu duduk diatas méja mékakangkan kakii di hadapan d0sén yg kuh0rmatii. Sébéntar kémudian liidah Pak Saprodin mulaii ménjiilatii biibiir kémaluanku dgn raqusnya. Liidahnya ditékan masuk ké dalem kémaluanku dgn satu jariinya mémpérmaiinkan kliit0riisku, tangannya yg laiin dijulurkan ké atas mérémasii buah dadaqu. “Uhhh…!” aqu bénar-bénar méniikmatiinya, mataqu térpéjam sembari ménggiigiit biibiir bawah, tubuhku juga ménggéliinjang 0léh sénsasii pérmaiinan liidah béliiau. Aqu méngérang pélan mérémas rambutnya yg tiipiis, kédua paha mulusku méngapiit érat képalanya sé0lah enggak méngiingiinkannya lépas. Liidah iitu bérgérak sémakiin liiar ményapu dinding-dinding kémaluanku, yg paliing énak adalah sewaktu ujung liidahnya béradu dgn kliit0riisku, duhh…rasanya gélii sépértii mau ng0mp0l. Butiir-butiir kériingat mulaii kéluar sépértii émbun pada sékujur tubuhku.

Sésudah mémbuat kemaluanqu basah kuyup, béliiau bérdirii dan mélépaskan dirii. Dia mémbuka célana panjang bésérta célana dalemnya séhiingga ‘burung’ yg dariitadi sudah sésak dalem sangkarnya iitu kini dapat bérdirii dgn dgn tégak. Digénggamnya bénda iitu dan dibawa méndékatii kemaluanqu

“Bapak masukiin sékarang aja yah Mbak, udah ga sabar niih”

“Éiiiit…béntar Pak, bapak kan bel0m ngérasaiin mulut saya niih, dijamiin kétagiihan déh” kataqu sembari méraiih kemaluannya dan turun darii méja

Kuturunkan badanku pérlahan-lahan dgn gérakan méngg0da hiingga bérlutut di hadapannya. Kemaluan dalem génggamanku iitu kuciium dan kujiilat pérlahan disértaii sédikiit k0c0kan. Bénda iitu bérgétar hébat diiiriingii désahan pémiiliiknya sétiiap kalii liidahku ményapunya. Sékarang kubuka mulutku untuk mémasukkan kemaluan iitu. Hhmm….hampiir sédikiit lagii masuk séluruhnya tapii nampaknya sudah mént0k di téngg0r0kanku. B0léh juga kemaluannya untuk séusiia béliiau, meskipun enggak sépérkasa 0rang-0rang kasar yg pérnah ML dgnku, miiliiknya cukup k0k0h dan dihiiasii sédikiit urat, bagiian képalanya nampak sépértii céndawan bérdényut-dényut.

Dalem mulutku kemaluan iitu kukulum dan kuhiisap, kugérakkan liidahku mémutar méngiitarii képala kemaluannya. Sésékalii aqu méliiriik ké atas méliihat éksprésii wajah béliiau méniikmatii sép0nganku.

Bérdasarkan péngalaman, sudah banyak c0w0k kélabakan dgn 0ral Sex-ku, méréka biiasa méngérang-ngérang tak karuan biila liidahku sudah béraksii pada kemaluan méréka, Pak Saprodin pun térmasuk diantaranya. Béliiau méngélus-élus rambutku dan méngélap dahiinya yg sudah bércucuran kériingat dgn sapu tangan. Akan tetapi ada sédikiit gangguan di téngah kéniikmatan. Térdéngar suara piintu dikétuk séhiingga kita sedikit paniik. Pak Saprodin buru-buru ménaiikkan kémbalii célananya dan ménéguk aiir darii gélasnya. Aqu disuruhnya sémbunyii di bawah méja kérjanya.

“Ya…ya…sébéntar tanggung ini hampiir sélésaii” sahutnya mémbalas suara kétukan

Darii bawah méja aqu méndéngar béliiau sudah mémbuka piintu dan bérbiicara dgn sésé0rang yg aqu enggak tahu. Kiira-kiira tiiga méniitan méréka bérbiicara, Pak Saprodin méngucapkan tériima kasiih pada 0rang iitu dan bérpésan agar jangan diganggu dgn alasan sédang lémbur dan banyak pékérjaan, lalu piintu ditutup.

“Siiapa tadi iitu Pak, sudah aman bel0m ?” tanyaqu sésudah kéluar darii k0l0ng méja

“Ténang cuma karyawan méngantar surat ini k0k, yuk térusiin lagii Mbak”

Lalu dgn cuéknya aqu mélépaskan baju dan r0kku yg sudah térbuka hiingga télanjang bulat di hadapannya. Aqu bérjalan ké arahnya yg sédang mél0ng0 ménatapii kétélanjanganku, kuliingkarkan lénganku di léhérnya dan méméluknya. Darii tubuhnya térciium ar0ma khas parfum 0m-0m. Béliiau yg mémangnya péndék térliihat lébiih péndék lagii kerana saat iitu aqu méngénakan sépatu yg s0lnya tiinggii. Kud0r0ng képalanya diantara kédua gunungku, béliiau pastii kéénakan kupérlaqukan sépértii iitu. Tiiba-tiiba aqu mériingiis dan méndésiis kerana aqu mérasakan giigiitan pada ujung pentil kananku, béliiau dgn gémasnya ménggiigiit dan méncupangii ujung pentilku iitu, giigiinya digétarkan pada bulatan mungiil iitu dan méniinggalkan jéjak disékiitarnya. Tangannya méngélusii punggungku ménurun hiingga méncéngkram bokongku yg bulat dan padat.

“Hhmm…sémpurna sékalii tubuhmu ini mbak, pastii rajiin dirawat ya” pujiinya sembari mérémas bokongku.

Aqu Hanya térsényum kéciil ménanggapii pujiiannya lalu kubénamkan kémbalii wajahnya ké buah dadaqu yg sébélah, béliiaupun mélanjutkan ményusu darii siitu. Kalii ini dia ménjiilatii séluruh pérmukaannya hiingga basah 0léh liiurnya lalu diémut dan dihiisap kuat-kuat. Tangannya dibawah sana juga enggak biisa diam, yg kiirii mérémas-rémas bokong dan pahaqu, yg kanan ménggéraygii kemaluanqu dan ménusuk-nusukkan jariinya di sana. Sébagaii résp0n aqu Hanya biisa méndésah dan méméluknya érat-érat, darah dalem tubuhku sémakiin bérg0lak séhiingga meskipun ruangan ini bér-AC, kériingatku tétap ménétés-nétés. Mulutnya kini mérambat naiik ménjiilatii léhér jénjangku, béliiau juga méngulum léhérku dan méncupangiinya sépértii Dracula mémangsa k0rbannya. Cupangannya cukup kéras sampe méniinggalkan bércak mérah sélama bébérapa harii. Akhiirnya mulutnya bértému dgn mulutku dimana liidah kita saliing béradu dgn liiar. Lucunya kerana dia lébiih péndék, aqu harus sédikiit ménunduk untuk bércumbuan dgnnya. Sembari bérciiuman tanganku méraba-raba sélangkangannya yg sudah méngéras iitu.

Sésudah tiiga méniitan kerana mérasa pégal liidah dan susah bérnafas kita mélépaskan dirii darii ciiuman.esexeseks.com

“Masukiin aja sékarang yah Pak…saya udah gak tahan niih” piintaqu sembari térus ménurunkan réslétiing célananya.

Akan tetapi bel0m sémpat aqu méngéluarkan kemaluannya, dia sudah térlébiih dulu méngangkat tubuhku. W0w, péndék-péndék gini kuat juga térnyata, dia masiih sanggup ménggénd0ngku dgn kédua tangan lalu diturunkan diatas méja kérjanya. Dia bérdirii diantara kédua bélah pahaqu dan mémbuka célananya, tangannya mémégang kemaluan iitu dan méngarahkannya ké kemaluanqu. Tangan kananku méraiih bénda iitu dan mémbantu ménancapkannya. Pérlahan-lahan batang iitu mélésak masuk mémbélah biibiir kemaluanqu hiingga tértanam séluruhnya.

“000hhh….!” désahku dgn tubuh ménégang dan méncéngkram bahu Pak Saprodin.

“Sakiit mbak ?” tanyanya

Aqu Hanya ménggéléng meskipun rasanya mémang sedikit nyérii, tapii iitu cuma sébéntar kerana sélanjutnya yg térasa Hanyalah niikmat, ya niikmat yg sémakiin mémuncak. Aqu enggak biisa enggak méndésah sétiiap kalii béliiau ménggénj0tku, tapii aqu juga harus ménjaga v0lumé suaraqu agar enggak térdéngar sampe luar, untuk iitu kadang aqu harus ménggiigiit biibiir atau jarii. Béliiau sémakiin cépat mémaju-mundurkan kemaluannya, hal ini méniimbulkan sénsasii niikmat yg térus ménjalarii tubuhku. Tubuhku térl0njak-l0njak dan tértékuk séhiingga buah dadaqu sémakiin mémbusung ké arahnya. Késémpatan ini enggak disiia-siiakan béliiau yg langsung mélumat yg kiirii dgn mulutnya dan mérémas-rémas yg kanan sérta mémiiliin-miiliin ujung pentilnya. Tak lama kémudian aqu mérasa duniia makiin bérputar dan tubuhku ménggéliinjang dgn dahsyat, aqu méndésah panjang dan méliingkarkan kakiiku lébiih érat pada piinggangnya. Cerita Sex, Caiiran béniing méngucur déras darii kemaluanqu séhiingga méniimbulkan bunyii kéciipak sétiiap kalii béliiau ménghujamkan kemaluannya. Bébérapa détiik kémudian tubuhku mélémas kémbalii dan térgélétak di méjanya diantara tumpukan arsiip-arsiip dan alat tuliis.

Aqu Hanya biisa méngambiil nafas sébéntar kerana béliiau yg masiih bérténaga mélanjutkan r0ndé bériikutnya. Tubuhku dibaliikkan télungkup diatas méja dan kakiiku ditariik hiingga térjuntaii ményéntuh lantaii, 0t0matiis kini bokongku pun ménunggiing ké arahnya. Sembari mérémas bokongku dia ménd0r0ngkan kemaluannya iitu ké kemaluanqu.

“Uuhh…nggghhh…!” désiisku saat kemaluan yg kéras iitu mémbélah biibiir kémaluanku.

Dalem p0siisii sépértii ini s0d0kannya térasa sémakiin kéras dan dalem, badanku pun iikut térg0ncang hébat, buah dadaqu sérasa tértékan dan bérgésékan di méja kérjanya. Pak Saprodin ménggénj0tku sémakiin cépat, déngusan nafasnya bércampur dgn désahanku méménuhii ruangan ini. Sébiisa mungkiin aqu ménjaga suaraqu agar enggak térlalu kéras, tapii tétap saja sésékalii aqu ménjériit kalo s0d0kannya kéras. Mulutku méngap-méngap dan mataqu ménatap dgn pandangan k0s0ng pada f0t0 béliiau dgn Isterinya yg dipajang di sana. Bébérapa méniit kémudian dia ménariik tubuh kita mundur bébérapa langkah séhiingga buah dadaqu yg tadinya ménémpél diméja kini ménggantung bébas. Dgn bégiitu tangannya biisa ménggéraygii buah dadaqu.

Pak Saprodin kémudian méngajak gantii p0siisii, digandéngnya tanganku ménuju s0fa. Dia ménjatuhkan bokongnya disana, akan tetapi dia méncégahku sewaktu aqu mau duduk, disuruhnya aqu bérdirii di hadapannya, séhiingga kémaluanku tépat di dépan wajahnya.

“Béntar yah Mbak, bapak bérsiihiin dulu punyamu ini” katanya séraya ménémpélkan mulutnya pada kériimbunan rambut-rambut kémaluanku.

“Sslluurrpp….sshhrrp” dijiilatiinya kémaluanku yg basah iitu, caiiran 0rgasméku diséruputnya dgn bérnafsu. Aqu méndésiis dan mérémas rambutnya sébagaii résp0n atas tiindakannya. Kemaluanqu dihiisapiinya sélama sépuluh méniitan , sésudah puas aqu disuruhnya naiik ké pangkuannya dgn p0siisii bérhadapan. Kugénggam kemaluannya dan kuarahkan ké lobangku, sésudah rasanya pas kutékan badanku ké bawah séhiingga kemaluan béliiau tértancap pada kemaluanqu. Sédikiit démii sédikiit aqu mérasakan ruang kemaluanqu tériisii dan dgn bébérapa héntakan masuklah batang iitu séluruhnya ké dalemku.

20 méniit lamanya kita bérpacu dalem gaya démiikiian bérl0mba-l0mba méncapaii puncak. Mulutnya tak héntii-héntii méncupangii buah dadaqu yg méncuat di dépan wajahnya, sésékalii mulutnya juga mampiir di pundak dan léhérku. Aqupun akhiirnya enggak tahan lagii dgn mémuncaknya rasa niikmat di sélangkanganku, gérak naiik turunku sémakiin cépat sampe kemaluanqu kémbalii méngéluarkan cukup banyak caiiran 0rgasmé yg mémbasahii kemaluannya dan daérah sélangkangan kita. Sémakiin lama g0yganku sémakiin lémah, séhiingga tiinggal béliiau saja yg masiih ménghéntak-héntakkan tubuhku yg sudah lémas di pangkuannya. Bélakangan béliiau mélépaskanku juga dan ményuruh ményélésaiikannya dgn mulut saja. Aqu masiih lémas dan duduk bérsiimpuh di lantaii di antara kédua kakiinya, kugérakkan tangan kananku méraiih kemaluannya yg bel0m éjaqulasii. Bénda iitu, juga rambut-rambutnya basah sékalii 0léh caiiranku yg masiih hangat. Aqu mémbuka mulut dan méngulumnya.Esexeseks

Séiiriing dgn ténsedikitu yg térkumpul kémbalii k0c0kanku pun lébiih cépat. Hiingga akhiirnya batang iitu sémakiin bérdényut diiiriingii suara érangan parau darii mulutnya. Spérma iitu ményémpr0t langiit-langiit mulutku, disusul sémpr0tan bériikutnya yg sémakiin méngiisii mulutku, rasanya hangat dan kéntal dgn ar0manya yg famiiliiar dgnku. Inilah saatnya ménjajal tékniik ményép0ngku, aqu bérk0nséntrasii ménélan dan méngiisapnya bérusaha agar caiiran iitu enggak térbuang sététéspun. Sésudah pérjuangan yg cukup bérat akhiirnya sémp0tannya makiin méngéciil dan akhiirnya bérhéntii sama sékalii. Bel0m cukup puas, aqupun ménjiilatiinya sampe bérsiih méngkiilat, pérlahan-lahan bénda iitu mélunak kémbalii. Pak Saprodin bérsandar pada s0fa dgn nafas téréngah-éngah dan méngiibas-ngiibaskan léhér kéméjanya. Sésudah mérasa ségar kita kémbalii mémakaii pakean masiing-masiing. Dia mémujii pérmaiinanku dan bérjanjii bérusaha mémbantuku méncarii pémécahan masalah ini. Disuruhnya aqu bés0k datang lagii pada jam yg sama untuk méndéngar képutusannya.

Térnyata sewaktu bés0knya aqu datang lagii képutusannya masiih bel0m kutériima, malahan aqu kémbalii digarapnya. Rupanya dia masiih bel0m puas dgn pélayananku. Dan bés0k lusanya yg kébétulan tanggal mérah aqu diajaknya ké sébuah h0tél mélatii di daérah Tangérang. Disana aqu digarapnya séténgah harii darii pagii sampe s0ré, bahkan sémpat aqu dibuat piingsan sékalii. Luar biiasa mémang daya tahannya untuk séusiianya meskipun dibantu 0léh suplémén priia. Akan tetapi pérjuanganku enggaklah siia-siia, sewaktu sédang béréndam bérsama di bathtub dia mémbériitahukan bahwa aqu sudah dipérb0léhkan iikut dalem ujiian.

“Késananya bérusaha séndirii yah Mbak, jangan miinta yg lébiih lagii, bapak sudah pérjuangkan hal ini dalem rapat kémariin” katanya sembari méméncét ujung pentilku

“Ténang aja Pak, saya juga tahu dirii k0k, yg péntiing saya ga mau pérjuangan saya sélama ini siia-siia” jawabku dgn térsényum kéciil

Akhiirnya aqupun lulus dalem mata kuliiah iitu meskipun dgn niilaii B kerana UAS-nya lumayan suliit, lumayanlah dariipada enggak lulus. Dan darii sini pula aqu bélajar bahwa térkadang pérjuangan iitu pérlu péng0rbanan apa saja.

Note: Cerita Ini Hanya fiktif belaka, segala kesamaan nama tokoh dan tempat keadian hanya kebetulan semata. Seluruh isi dari Esexeseks.com ditujukan untuk kalangan dewasa berusia diatas 18 tahun.  Dibutuhkan kebiaksanaan dari pembaca itu sendiri. Isi dan Gambar ilustrasi bersumber dari google.

..