Cerita Dewasa Terbaru Si Tante Nakals | Esex Eseks
Alat Bantu Sex Cerita Dewasa Cerita Sex, Kisah Seks, Artikel Dewasa, Hot Terbaik 2017
Breaking News
Agen Taruhan Bola Bandar Q Agen Bola Terpercaya

Cerita Dewasa Terbaru Si Tante Nakals

Vimax Vimax

Cerita Dewasa Terbaru Si Tante Nakals – Cerita Dewasa Hot Terbaik, Sébut saja namanya Belina Usiianya sékiitar 27 tahun dan Mayg 30 tahunan. Sépértii yg sudah-sudah, aqu méngénal sosok Belina darii sériingnya aqu onliiné sébagaii chattér. Aqu biisa méniilaii, Belina adalah sosok yg hot dalem bérciinta. ciirii-ciirii tiinggii badanya sékiitar  180cm dan bérat sékiitar 65kg, bérdada siintal, bérpiinggul Sexy dan kéliihatan sékalii dia adalah séorang perempuan yg suka sékalii sénam séhiingga badannya térasa padat bériisii. IItu sémua aqu kétahuii sésudah dia kiiriim aqu foto dan aqu tahu kalo dia pénganut Sex bébas juga dgn para karyawan-karyawan yg ada di surabaya, iitupun aqu kétahuii sésudah Belina  banyak Cerita téntang kéhiiduapn séksnya.

Cerita Dewasa, Cerita Dewasa Terbaik, Cerita Dewasa NyataCerita Dewasa Terbaik

Siingkat Cerita, kiita janjiian untuk kétému, dgn catatan dia harus bawa kawan kerana ménurut dia, enggak pérnah ada acara kopii darat séndiriian. Dan giilanya lagii dia sudah bookiing hotél, saat acara kétémuan nantii. IItu kerana supaya dia enggak kétahuan swaminya, dia piiliih Hotél. Kerana ménurut Belina , Hotél adalah témpat yg paliing aman. Sésuaii dgn harii yg sudah dibiicarakan bérsama, akhiirnya aqu bérgégas méluncur ménuju hotél yg dia bookiing. Sésudah di dépan hotél, aqu bérusaha ménélponnya untuk ménanyakan di kamar nomor bérapa.

“ Hallo céll, kamu ada dimana? tanya Belina.

“Aqu sudah di dépan lobby, Mbak Bél  di kamar no. Bérapa? “aqu bérusaha méncarii tahu.

“Naiik aja liift ké lantaii Tiiga, térus carii nomor 279, ” suara Belina térdéngar  dgn jélas.

“Ok Mbak, aqu ségéra naiik, ” jawabku.

“Ok aqu tunggu, ” Jawab Belina dgn cériia. Sésudah aqu tutup céllulér ku, bérgégas aqu ménuju kamar yg disébut oléh Bélla.

Cerita Séks Liiarnya Janda Késépiian –

“Tok-tok-tok” aqu méngétuk piintu yag bétuliiskan nomor 279. Sésudah piintu térbuka, aqu sédikiit térpana dgn tubuh Siindi yg tiinggii sémampaii.

” Marcéll ngapaiin béngong, masuk dong, ” sembari ménggapaii lénganku. Sésampaii di dalem kamar, térnyata bénar Belina bérsama dgn kawannya, sésuaii dgn pérmiintaan nya.

“marcél” aqu ulurkan tanganku.

“Marcél , ini téménku Mayg” Belina méngénalkan kawannya dan sambarii bégiitu, Mayg bangkiit darii duduknya langsung ményalamii aqu. Kéadaan bériikutnya mémang sédikiit kaqu kerana aqu juga kiikuk, méngiingat dalem kamar iitu ada kita bértiiga. Séandaiinya cuman bérdua dgn Bélla mungkiin  aqu lébiih béranii.

“Céll, kamu nggak sépértii di foto déh, sépértiinya kamu lébiih bériisii” Belina mémbuka omongannya.

“Jangan-jangan yg difoto bukan kamu” tuduh Bélla.

“énggak kok Mbak, iitu mémang fotoku” aqu coba mémBelina dirii.

“céll,,, kata Bélla jago bangét ya.. NgéSexnya? ” tanya mayg. Pértanyaan iitu bagaiikan ménghantam dadaqu. Dég! jantungku térasa bérhéntii sékiian détiik.

“Mmm anu biiasa kok Mbak, ” jawabku gugup.

“Nggak apa-apa kok Céll, santaii aja Rantii sama kok sépértii Bélla.” hiibur Mayg. Pémbiicaraan sémakiin ménjurus ké arah yg bérbau Sex, kédua perempuan sébaya ini aqu tafsiir mérupakan perempuan-perempuan yg doyan bangét ngéSex. Aqu sémpat mémutar otak dgn kéadaan ini dan bértanya dalem hatii, swami méréka iitu giimana kok “ménélantarkan” Isteri-Isteri Sexy bégini. Apalagii Mayg, Data Sunggul sépértiinya mémbiiarkan mataqu méliihat bongkahan paha mulus di baliik rok mininya. Sésékalii dia mérubah posiisii duduknya tanpa harus riiskan dgn aqu yg duduk di dépannya. Disaat aqu mélamun téntang khayalan aqu, tiiba-tiiba Mayg sudah bérada di pangkuanku, jantungku bérdétak sémakiin kéncang.

“Céll, buktiikan omongan kamu di chattiing sélama ini, ” piinta Bélla sembari ménémpélkan dadanya ké muka wajahku. Aroma parfumnya yg bégiitu mémbangkiitkan gaiirahku méngusiik adik kéciilku yg ménghéntak-héntak dinding Célana Dalem-ku.

“Mbak” bélum sémpat aqu sélésaiikan jawaban iitu, biibiir Bélla yg tiipiis ségéra mélumat biibiirku. Aqu sédikiit gugup ménériima sérangang yg méndadak ini. Tétapii aqu bérusaha méngontrol kéadaan aqu. Disaat biibiir Bélla sédang asyiik méniikmatii bbiibiirku, tanganku yg nakal mulaii méngélus punggung perempuan paruh baya térsébut. Dgn kémahiiran giigiiku, aqu mélépas kanciing blus Belahan réndah yg ada pada dada Bélla. Sampaii akhiirnya 4 kanciing atas blus Bélla térbuka, dan mulaiilah aqu biisa méngusasii kéadaan. Dgn Belaiian yg halus dan pénuh pérasaan, jarii-jémariiku mulaii mémbuka péngaiit kanciing Bra Bélla.

Dgn sédikiit séntuhan, “téss” Bra  Bélla  yg bérwarna hiitam térbuka. Dan muncullah Dua bukiit yg masiih kéncang didépan mukaqu léngkap dgn sépasang puntiingnya yg mémérah. Aqu biisa mémbaca apa yg sédang térjadi pada dirii Bélla, dgn jiilatan maut liidahku mémbuatnya mériintiih,

“Ughh, gélii sayg” Jiilatan liidahku yg méndarat di putiing Siindi, mémbuat perempuan iitu ménggéliiat enggak bératuran. Kerana Siindi masiih ménggunakan baju kantor (baca: rok mini). Tanganku sémakiin béranii untuk méngélus pahanya yg putiih mulus. Sésékalii tubuhnya yg siintal bérgoyg dipangkuan aqu dan sékiitar 15 méniit aqu di posiisii iitu, sémua iindéraqu békérja sésuaii fungsii masiing-masiing. Disaat aqu sédang mélaqukan foréplay,Mayg  masiih duduk di témpatnya sémula. Akan tétapii sékarang kédua kakiinya yg jénjang dibuka lébar sédangkan tangannya mérémas buah dadanya séndirii

“Mmmmm.. ” sésékalii Mayg mériintiih, méndésah méliihat adégan Bélla dgnku.

Cerita Séks Liiarnya Janda Késépiian – Sésudah kurang lébiih 15 méniit, aqu méncoba ményandarkan tubuh  Bélla ké dinding kamar. Posiisii ini sangat ménguntungkan aqu untuk mulaii méniikmatii sétiiap cm tubuh Bélla. Aqu lumat biibiir Bélla, kémudian turun ké léhérnya dan bérlanjut ké buah dadanya yg siintal. Aqu ménjongkokkan tubuhku untuk ménjiilatii pusér Bélla.

“Akhh.. Céll, bérii aqu janjiimu sayg.. Ughh, ” liidahku mulaii nakal ménjélajahii pérut Bélla Sampaii akhiirnya aqu ménciium aroma bunga di lubang surga Siindi. Tanpa mélépas Célana Dalem yg dipakaii, aqu ségéra mémaiinkan liidahku diatas kémaluannya. Dan bérsamaan dgn iitu képala Bélla ménggéléng kékanan-kékiirii, sépértii iiklan sampho cléar yg lagii bérkétombé di diskotiik. Dgn séntuhan pérlahan, aqu mélépas célana dalem Bélla, kerana posiisiinya bérdirii sangat mudah sékalii mélépas Célana Dalem warna putiih bérénda yg dikénakan. Tanganku bérusaha mémbuka kédua kakii Siindi yg masiih ménggunakan sépatu hak tiinggiinya.

Séhiingga mémudahkan liidahku untuk méngocok lubang képerempuananya.

“Srupp.. Srupp, crék.. Crék” liidahku mulaii ménghujam kemaluan Bélla.

“Céll, kamu mémang asyiik.. Gélii sékalii.. Ooohh” Bélla mériintiih panjang saat liidahku mulaii, méngulum, ménjiilat dan ménghiisap cliitoriisnya yg sudah mulaii mémbésar dan bérwarna mérah. Aqu mulaii mérasakan sésuatu akan mélétup dalem dirii Bélla. Dgn ségala péngétahuan aqu dalem iilmu bérciinta, Room Prediksi, aqu angkat satu kakii Bélla  kéatas pangkuan pundakku séhiingga liidahku biisa léluasa méniikmatii caiiran yg mulaii méléléh di lubang surgawiinya. Dgn posiisii bérdirii kakii satu, aqu sémakiin mémpércépat jiilatan liidahku, sampaii akhiirnya Bélla enggak kuasa mémbéndung orgasménya.

“Céll, aqu kéluar.. Aakkhh” bérsamaan dgn iitu pula caiiran kéntal muncrat ké wajahku.

Dan diiisaat aqu masiih biingung untuk mémbasuh wajahku tiiba-tiiba darii Belakang Mayg méngangkatku sembari bérkata

“Céll, sékarang giiliiranku”. Rupanya Mayg darii awal sudah mémaiinkan jariinya diatas kliitoriisnya sembari ménonton adégan antara aqu dgn Bélla. Térbuktii Mayg  enggak lagii ménggunakan Célana Dalem yg tadi dikénakannya. Mayg mémbungkukkan badannya ké biibiir méja, séhiingga Belahan mérah pada sélangkangannya térliihat jélas darii Belakang.

Bagaiikan ségérombolan tawon yg méliihat madu, liidahkan langsung ménarii-narii di lubang kémaluan Mayg.

“Céll, énak.. Sékalii sayg.. Akhh” Mayg mériintiih. Dgn posiisii aqu duduk di lantaii ménghadap sélangkangan Mayg, yg mémbuka lébar pahanya. Mémudahkan aqu béropérasii sécara maksiimal untuk ménékan liidahku lébiih dalem, sédangkan tanganku mérémas pantat Mayg  yg Sexy.

Disaat aqu sédang asyiik méniikmatii lubang kemaluan Mayg , tiiba-tiiba Bélla sudah mémérétélii célanaqu. Séhiingga adikku yg bérukuran 16 cm kurang dikiit dan mémpunyaii béntuk yg sédikiit béngkok ké kiirii, ményémbul kéluar sésudah sékiian méniit dipénjara oléh Célana Dalem kétatku mérk crocodillé.

“Waow Marcéll, giila bangét bésar sékalii sayg.. Mmm” sélanjutnya enggak ada suara lagii kerana kemaluanku sudah dilahap oléh mulut Bélla yg raqus. Aqu mérasakan bétapa pandaiinya liidah Bélla ménarii di batang kémaluanku. Sésékalii aqu mélépas kulumanku di kemaluan Mayg, kerana mérasakan kéniikmatan pérmaiinan oral darii mulut Bélla. Mayg sudah mulaii bocor pértahanannya dan bérkata sembari méndésah,

” Marcéll.. Aqu.. Aqu.. Mau…. Aahh, ” tangan Mayg  yg tadinya béropérasii dibuah dadanya sékarang ménékan képalaqu dalem-dalem pada sélangkangannya, séolah mémohon jangan dilépas iisapan fantastiis iitu.

Untuk yg kédua kaliinya wajahku bélépotan oléh caiiran perempuan sébaya yg kéluar darii lubang surgawii méréka. Disaat aqu sédang mémbasuh wajahku yg pénuh caiiran, tiiba-tiiba Béllaii ménariik lénganku, hiingga badanku bérdirii.

“Céll,  aqu iingiin stylé bérdirii, ” ajak Bélla sembari ménariik tanganku untuk méngiikutii dia bérdirii. Sembari bérsandar di dinding, aqu langsung méngarahkan adik kéciilku darii bawah. Séhiingga posiisii bérdirii térsébut sémpurna sékalii, dan iitupun ditambah posiisii Bélla yg masiih bélum mélépas sépatu hak tiinggiinya.

Kerana dgn démiikiian posiisii Bélla lébiih tiinggii darii posiisii aqu bérdirii.

“Bléééss” suara adik kéciilku ménémbus Belahan kéciil disélangkangan Bélla

“cééééllll “érangan Bélla. Gérakan maju mundurku sémakiin méntok di pangkal kemaluan Bélla, hal iitu disébabkan kerana pantatnya ditahan oléh dinding.

“Crékk.. Crékk.. Sslléépp” suara kemaluanku ménghujam kéluar masuk dalem lubang kemaluan Bélla. Buatku,Bélla  térmasuk orang yg biisa mégiimbangii pérmaiinan Sex. Buktiinya dgn posiisii suliit sépértii iitu, dia juga sédikiit méndoyongkan tubuhnya ké dinding séhiingga batang kemaluanku bénar-bénar masuk sémua. Kéadaan ini bérlangsung sampaii akhiirnya di méniit ké 45, Bélla bértériiak

“Marcéll.. Ampun.. Aqu.. Mau.. Kélu.. Ar lagii.. Giila” riintiih Bélla. Tubuh Bélla méndékapku érat-érat séolah enggak mau lépas darii batang kemaluanku yg masiih ménancap lubang surgawiinya. Dan sédétiik kémudian tubuh Belina mérosot ké bawah dgn lunglaii.

Cerita Séks Liiarnya Janda Késépiian – Aqu bérjalan ménghampiirii  Mayg  yg sédang ményandarkan tangannya untuk méliihat kéluar jéndéla. Késémpatan iitu enggak aqu siia-siiakan, sembari méméluk dia darii Belakang, kemaluanku yg masiih kéncang ménérobos liiang kemaluan Mayg séhiingga mémbuat dia térpékiik.

“Aaowww.. Céll  kamu nakal déh, aqu masiih capék.. Uuughh” aqu enggak mémpéduliikan érangannya. Séraya mérémas buah dadanya yg kéncang darii Belakang, piinggulku mulaii bérgérak maju mundur.

Posiisii sépértii ini bénar-bénar mémbuat aqu mélayg, lubang Mayg yg sédikiit sémpiit dan sérét dibanding punya Bélla. Dan hal iitu mémbuat aqu lébiih bérnafsu untuk ményétubuhiinya. IItu wajar kerana Mayg  bélum punya anak walaupun sudah méniikah bébérapa tahun. Sélang bébérapa méniit,

” Marcéll.. Aqu nggak tahann.. Giila bangét punya kamu térasa masuk sampaii ulu hatiiku.. Aaugghh, ” riintiih Mayg  panjang, sembari tétap ménggoyg piinggulnya. Dgn posiisii séténgah nunggiing dgn bérdirii, mémudahkan aqu untuk mémasukan kemaluanku sécara maksiimal.

“Ughh.. Mbak.. Asyiik bangét punya Mbak” désah kéniikmatanku untuk mémujii kédua perempuan iitu sériing kéluar dalem mulutku.

“Céll.. Ampunn.. Aqu.. Akkhh Mayg mériintiih panjang. Mayg  mérapatkan pahanya séhiingga kemaluanku térasa térsédot ké dalem sémua. Giila, térasa copot kemaluanku dibuatnya.

Kerana hébatnya pérmaiinan iitu hiingga tak térasa dingiinnya AC yg ada dalem kamar iitu. Aqu coba méngambiil ségélas aiir és di kulkas, sékédar untuk mélégakan kérongkonganku.

Note: Cerita Ini Hanya fiktif belaka, segala kesamaan nama tokoh dan tempat keadian hanya kebetulan semata. Seluruh isi dari Esexeseks.com ditujukan untuk kalangan dewasa berusia diatas 18 tahun.  Dibutuhkan kebiaksanaan dari pembaca itu sendiri. Isi dan Gambar ilustrasi bersumber dari google.

..