Cerita Sex Terbaru Let's Party | Esex Eseks
Alat Bantu Sex Cerita Dewasa Cerita Sex, Kisah Seks, Artikel Dewasa, Hot Terbaik 2017
Breaking News
Agen Taruhan Bola Bandar Q Agen Bola Terpercaya

Cerita Sex Terbaru Let’s Party

Vimax Vimax

Cerita Sex Terbaru Let’s Party – Cerita Dewasa 2017, Cerita Dewasa térbaru, Cerita Dewasa, Cerita mésum 2017, Cerita mésum térbaru, Cerita mésum, Di suatu pérumahan baru , dékat dgn kampungku bérada di téngah sawah, bukan dekat Bandar Togel Online ya biisa dikatakan cukup térpénciil témpatnya dan ditambah lagii  belom banyak pénghuniinya, disana kiira kiira hanya 7 rumah yg dihunii, ada satu rumah yg mémang bériisii sémua perempuan, baru satu miinggu iinii aqu ménggambar ato lébiih tépatnya mémata mataii rumah térsébut, térnyata ditémpatii 4 0rang céwék.

Kisah Sex, Kisah Sex Terbaru, Kisah Sex Nyata, Kisah Sex Terbaik, Room Prediksi TogelCerita Sex Terbaik

Sémuanya tampak cantiik dan maniis, térnyata  méréka  mahasiiswa yg masiih kuliiah séméstér pértama, kita pun mulaii méngénal nama méréka, kerana kalo malam aqu dan téman témanku sériing t0ngkr0ng dékat pérumahan térsébut, suatu saat kiita kumpul, aqu, R0zii, adi, Paiim0 sédang t0ngkr0ng dan giitaran di p0s, salah sé0rang yg bérnama Viirnim anak kuliiah yg ngék0s iitu méléwatii kita dgn mémakaii pakaiian yg kétat dan mémakaii célana gémés.

Muncul piikiiran jahat dibénakku dan kucétuskan pada téman-témanku.

“Wah Br0w….cakép plush séxii juga ya tiinggal k0st iitu..?” panciingku.

“iiya tuh..séxii bangét….wah sayg kerana 0rang kayak kiita kan biisanya cuman ngéliiat aja…” Adi pun méniimpalii

“Bénér céwék giitu ga bakalan mau sama 0rang kayak kiita kiita Br0w..” Lalu aqu kémbalii mémanciing méréka..

“Kl0 émang ga mau kénapa gak kiita pérk0sa aja sékaliian ramé-ramé..kan bukannya dia juga ga bakalan jadi miiliik kiita….?”

“Giila l0h ….éntar dipénjara giimana..?” sahut Paiim0.

“Ga bakalan ….. asal tahu caranya br0…” Sahutku

“Maksud l0é giimana br0w..?” Tanya Adi.

Aqu méngéluarkan sébuah handycam darii tasku dan bébérapa tutup képala yg mémang sudah lama aqu siiapkan

“IInii niih jurus ampuh mémpérk0sa tanpa taqut dilap0rkan kép0liisii..mau tahu caranya..?” Aqu bérkata képada Paiim0

“Kamu biisa gunakan iinii kan..br0.?” Paiim0 térsényum siimpul dan méngangguk.

“Jadi kiita gunakan kaméra iinii saat kiita mémpérk0sa méréka dan kiita gunakan sébagaii ancaman kl0 méréka béranii mélap0r..!!!!”

Dan aksii iitupun tak lama akan Dimulaii…… Waktu ménunjukkan pukul 22.30, pérlahan kita satu pérsatu mémanjat dinding bélakang k0st putrii yg enggak térlalu tiinggii iitu.

Pélan pélan kubuka piintu dapur yg enggak térkuncii dan ménuju kédalam pélan pélan diiikutii 0léh téman témanku. Aqu méliihat hanya ada 2 m0t0r yg térparkiir bérartii hanya ada dua pénghunii k0st saat iinii. Darahku térkésiiap kétiika méliihat salah satu kamar enggak térkuncii dgn piintu sédikiit térbuka, aqu méliihat Viirnim sédang tiidur dgn paha mulus putiihnya yg térbuka. Aqu ségéra mémbagii 2 kél0mp0k masiing masiing dua 0rang. Aqu dan Paiim0 mémasukii kamar Viirnim dan kél0mp0k kédua Adi dgn R0zii masuk ké kamar Meiskin.  dan yang pasti bukan Group Togel Hongkong, Adi mémbuka kamar Meiskin pérlahan..rupanya Viirnim térbangun térlébiih dahulu kerana kamar méréka bérsébélahan. namun aqu dan Paiim0 sudah bérsiiap dan ségéra ménémpélkan g0l0k diléhér Viirnim.

“Diém l0 jangan bértiingkah..!!!!!!” Viirnim térkéjut dan masiih térdiam.

“C0ba panggiil témén kamu yg masiih tiidur darii siinii..!!” wajah Viirnim pucat dan dgn gémétar mémanggiil témannya,

“Méyy… bangun Meiskin…t0l0ngiin gué méyyy…” panggiil Viirnim dgn suara gémétar. Séméntara Adi masiih méngétuk kamar Meiskin. Tak lama piintu dibuka dan Adi langsung ményérgap Meiskin sambiil ménémpélkan g0l0knya pula.Meiskin térkéjut dan langsung pucat, dia enggak béranii bértériiak.

“Riingkus dan iikat dia dgn lakban br00..!! Biiar dia méniikmatii t0nt0nan gratiis antara aqu dan témannya ha..ha..ha…” périintahku.

Sésudah Meiskin diriingkus 0léh kédua témanku, aqu ségéra mémakaii t0péngku dan mémbérii iisyarat ké Paiim0 supaya ményalakan handycam. Viirnim sémakiin pucat dan mulaii mém0h0n

“Ampun bang …t0l0ng jangan pérk0sa kita..iinii kita ada sédikiit uang untuk Abang..ambiil sémua yg Abang mau tapii t0l0ng jangan pérk0sa kita bang..” Kata Viirnim hampiir ménangiis. Aqu tampar wajah Viirnim,

“Diém l0h jangan bériisiik..!!” lalu ménd0r0ng tubuh mungiil Viirnim kéatas témpat tiidurnya yg iindah. Viirnim mulaii tériisak, aqu tak pérdulii. Aqu ségéra méraiih dastér tiipiisnya dan kur0bék dgn kasar.

Viirnim ménc0ba bérguliing késampiing sambiil ménutupii daérah dadanya sambiil ményémbunyiikan wajahnya yg maniis. Aqu ségéra méraiih tubuhnya dan kutéléntangkan dgn paksa. Aqu mémbuka siilangan tangan didada Viirnim dan dgn kasar sékalii lagii aqu mér0bék BH Viirnim yg hanya bérukuran 32 B.Tampaklah kédua bukiit iindah yg mungiil dgn putiing susu yg mémérah.

“Siingkiiriin tangan él0 sékarang ato gua pukul lagii kamu..!!” pérlahan lahan Viirnim ménurut. Aqu mulaii mérémas dan ménciiumii buah dada iindah iitu, séméntara Viirnim masiih tériisak.Meiskin yg térbélénggu dipaksa kédua témanku untuk méliihat sémua kéjadian iitu.

Aqu mémbuka séluruh pakaiianku, dan aqu ménjambak rambut Viirnim séhiingga wajahnya térangkat.

“Niih kulum kemaluan gué..awas kl0 ga mau gué bunuh kamu sékarang juga..!!!” Kataqu Viirnim ménurut.. 000h bétapa niikmat rasanya kétiika mulut mungiil bérbiibiir tiipiis iitu mulaii méngulum kemaluanku.

“Héh..sétan!! Awas jangankéna giigii él0 rasanya sakiit tahu…!!!” aqu mémaklumii kerana mungkiin Viirnim baru pértama kalii iinii méngulum kemaluan sé0rang c0w0k. Dan aqu ségéra mémaju mundurkan wajah Viirnim dikemaluanku dgn ménjambak rambutnya.

Tanpa mémbuang waktu lagii aqu ségéra mémériintahkan kédua témanku untuk mélépaskan Meiskin dan mémbuka lakban dimulutnya. Aqu mémériintahkan Meiskin supaya masuk ké ranjang dimana Viirnim sédang méngulum kemaluanku.

“Buka bajumu…dan jiilat kemaluan témanmu iinii..awas kalo enggak mau ménurut gué bunuh kamu sékarang juga..!!”  Kataqu. Adi dan R0zii térkékéh méliihatku.

“Biisa aja l0 br0w..wah wah..wah sékalii dapét dua lalat niih ay0 térusiin br0w..!!” kata méréka. Paiim0 masiih mény0r0t sémua kéjadian iitu dgn handycamku. Di Room Prediksi Togel, Adi dan R0zii mulaii mélépaskan sémua pakaiian méréka dan méng0c0k kemaluan méréka , rupanya méréka juga térangsang méliihatku.

Sépértii périintahku sésudah aqu méngatur p0siisii sédémiikiian rupa, Meiskin mulaii ménjiilatii kemaluan Viirnim dgn ragu-ragu.

“Ay0 yg mésra jiilatiin kemaluan Viirnim..!! Kalo enggak biisa kup0t0ng liidahmu ..!!” gértakku. Meiskin ménurutii kata kataqu. Wajahnya sémakiin pucat dan hampiir ménangiis. Sésudah dia ménjiilatii kemaluan Viirnim, rupanya kuluman Viirnim pada kemaluanku mulaii kacau, 0léh sébab kéniikmatan yg dimunculkanMeiskin pada kemaluannya. Aqu térsényum méliihatnya. Biirahiiku ségéra mémuncak dan ségéra iingiin mépérk0sa kemaluan miiliik Viirnim yg tampak sémpiit iitu. Kémudian aqu ményuruh Viirnim untuk bérhéntii dan tiidur térléntang.

Aqu ményuruh Meiskin untuk mélétakkan kemaluannya diatas mulut Viirnim.

“Nah sékarang gantiian él0 yg jiilatiin kemaluan miiliik Meiskin..jangan mau énaknya saja ya..!!” Viirnim pucat tapii dia ménurut. wajah Viirnim térbénam disélangkangan miiliik Meiskin séméntara méréka sémua hanya térdiam kétaqutan ménurutii périintahku. Aqu mémp0siisiikan kemaluanku dikemaluan Viirnim,sambiil térus bérusaha mény0d0k kemaluannya aqu térus mérémas dan ménciiumii buah dada Meiskin yg bérukuran sédang dan iindah pula. Lubang Viirnim masiih térasa bégiitu sémpiit,walaupun tampak késakiitan dia masiih térus bérusaha ménjiilatii kemaluan Meiskin. Lubang miiliik Viirnim sudah basah akiibat jiilatan Meiskin tadi, dan

“Drrrt..drrt..drrt.” aqu ségéra mém0mpa mémasukkan kemaluanku dalam kemaluan pérawan miiliik Viirnim.

Sémpiit sékalii rasanya séhiingga méniimbulkan sénsasii niikmat yg luar biiasa dikemaluanku.

“Aah..t0l0ng sudah bang sakiit bang…aduh..sakiit bang..t0l0ng…!!” Jériit Viirnim Adi ségéra méndatangii Viirnim dan ménampar mulutnya ..

“PLAK..!!!”

“Diém L0é dan jangan c0ba c0ba bérsuara lagii..!! Jiilatiin térus mémék témén kamu iitu!!!” kata Adi. Aiir mata Viirnim tak dapat dibéndung lagii ménahan périih, dan aqu sémakiin tak pédulii. Sémakiin cépat aqu mém0mpa kemaluanku dalam kemaluannya, sambiil aqu térus mérémas dan ménciium buah dada Meiskin yg kemaluannya masiih térus dijiilatiin 0léh Viirnim. Sépuluh méniit kémudian …..

“Crr000t !” air maniqu tumpah didalam kemaluan Viirnim.

Aqu ménghéntiikan aktiiviitas kemaluanku didalam kemaluan Viirnim. Térasa bérdényut dényut niikmat dinding kemaluan Viirnim. Séméntara aqu bérhéntii kiinii rupanya giiliiran Meiskin yg tiiba tiiba méngéjang …rupanya dia juga méngalamii 0rgasmé kerana jiilatan Viirnim pada kemaluannya. Méliihat hal iitu aqu jadi kémbalii térangsang dan kemaluanku bangkiit bérdirii lagii. Aqu ményuruh méréka bértukar p0siisii. Sékarang p0siisii Viirnim ditémpatii 0léh Meiskin bégiitu pula sébaliiknya. sékarang kemaluan Viirnim-lah yg dijiilatiin 0léh Meiskin. Darah képérawanan Viirnim masiih méléléh dipahanya bércampur air maniqu.

Aqu mmériintahkan Meiskin untuk ménjiilatii bérsiih air mani bércampur darahku dipaha Viirnim. Meiskin yg kétaqutan iitu hanya ménurut sambiil ménangiis, sésékalii tampak dia sépértii mau muntah namun ditahannya.

“Awas kl0 él0 sampe muntah gué kéluariin sémua iisii pérut él0é..ngértii..?” ancamku pada Meiskin. Gadis iitu sémakiin kétaqutan. Kiinii kemaluanku sudah bérada dibiibiir kemaluan Meiskin, esexeseks.com séméntara Meiskin masiih ménjiilatiin kemaluan miiliik Viirnim yg baru saja kéhiilangan képérawanannya , aqu térus méncumbu dan mérémas dada Viirnim. kemaluan Meiskin rupanya mémang lébiih sémpiit, aqu sampe késuliitan bébérapa kalii mémb0b0l képérawanan miiliiknya.

Sampe aqu akhiirnya bénar-bénar mémaksa kemaluanku barulah aqu dapat ménémbus kemaluan Meiskin. Jujur saja kétiika mémérawanii Meiskin kemaluanku agak sakiit kerana mémang kemaluan Meiskin lébiih sémpiit darii kemaluan miiliik Viirnim. Sésudah bébérapa saat sésudah kemaluanku bérada dalam kemaluan Meiskin yg sudah bérdényut darii séjak awal pérawannya kub0b0l, aqu mulaii ménggérakkan kemaluanku maju mundur . Giilaaa…!! kemaluan Meiskin lébiih niikmat darii kemaluan Viirnim kerana mémang béntuk tubuh Meiskin lébiih kéciil darii béntuk tubuh Viirnim. Séténgah jam aqu mém0mpa kemaluan Meiskin sampe akhiirnya aqu mémuntahkan air maniqu jauh labiih banyak dariipada air maniqu di kemaluan Viirnim.

Sésudah aqu ménghabiiskan air maniqu diliiang kemaluan Meiskin , aqu méyuruh Viirnim untuk kémbalii méngulum kemaluanku mémbérsiihkan siisa darah képérawanan Meiskin yg masiih mélékat di kemaluanku. Lalu aqu bérpaliing képada ktiiga témanku yg sudah ménunggu dgn télanjang dan masiing masiing kemaluan yg sudah ngacéng.

“Bagaiimana..?” Tanyaqu……

“Hébat Br0w…….sampe sampe gué ama R0zii udah ga tahan niiiiiih…!!!” Kata Adi

“sabar..sabar dulu ya kaliian pastii akan ménériima bagiian masiing masiing..”

“biiar méréka bérsiihkan kemaluan méréka dahulu ….ya..?” Kataqu Adi sudah enggak sabar lagii, namun aqu méncégahnya. “C0ba liihat dulu iinii…”

Lalu aqu ségéra mémériintahkan kédua gadis iitu untuk saliing ménjiilatii kemaluan témannnya hiingga bérsiih. Adi tértawa lébar

”ha.ha..ha..bétul juga maksud él0 br0w..masa kita dikasiih békas kécap él0… ha..ha..ha” Sésudah méréka méliihat kédua kemaluan miiliik Sintaz dan Viirnim sudah tampak bérsiih darii air maniqu dan cécéran darah képérawanan méréka yg masiih ménémpél dipaha. Adi dan R0zii ségéra ményérgap dan mépérk0sa kédua gadis malang iitu, dilanjutkan dgn acara bértukar pasangan dan tak kétiinggalan pula Agus sang ‘kaméramén’ yg mérékam sémua adégan pémérk0saan iitu.

Sésudah harii ménjélang subuh kita ménguras séluruh harta kédua gadis iitu térmasuk m0t0r ATM dan n0mér Piin sérta pérhiiasan yg enggak sédikiit jumlahnya. Maklum sépértiinya méréka anak 0rang kaya. Sébelom méniinggalkan méréka aqu sémpat méngancam, kalo béranii amcam- macam, adégan pémérk0saan iitu akan kita sébarluaskan. Sésudah iitu kita sémua pérgii méniinggalkan méréka hiingga bébérapa bulan lamanya. Rupanya rahasiia iitu masiih térsiimpan rapii 0léh méréka, kerana sésudah sékiian lama kita mérantau dan mémutuskan untuk pulang kampung térnyata enggak ada tanda tanda bahwa kita dicarii 0léh piihak kép0liisiian. Hanya saja Viirnim dan Meiskin sudah enggak bértémpat tiinggal dik0stnya lagii, rupanya méréka sudah piindah.

 Note : Cerita Ini hanya fiktif belaka. Kesamaan nama tokoh, kejadian dan tempat merupakan kebetulan semata. Semua Konten di dalam blog Esexeseks.com diperuntukan untuk kalangan dewasa, serta membutuhkan kebijaksanaan dari pembaca itu sendiri. Gambar Ilustrasi berasal dari google.

..